Sadie Levy

Name: Sadie Levy 2/17/1859-2/13/1927

Family: Husband, Simon